Seminaria magisterskie prowadzone przez dr hab. F. Marsaca, prof. UO odbędą się w godz. 9:00-10:30 w dniach:

13.10.2017,

27.10.2017,

17.11.2017,

08.12.2017,

19.01.2018