UWAGA STUDENCI STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA

20 marca (środa) o godz. 14.30 w sali 217 odbędzie się nabór na wyjazdy na studia zagraniczne (semestralne oraz praktyki) w ramach programu Erasmus+, na rok akademicki 2019/2020.

Program współpracy IKiJF UO obejmuje następujące uczelnie partnerskie:

 • Uniwersytet Bourgogne w Dijon (Francja)

2 studentów I stopnia

2 studentów II stopnia

warunek: znajomość języka francuskiego na poziomie B2

termin składania dokumentów: sem. zimowy – 15 maja, sem. letni – 15 listopada

 • Uniwersytet w Strasbourgu (Francja)

1 student I stopnia (5 miesięcy)

1 student II stopnia (5 miesięcy)

warunek: znajomość języka francuskiego na poziomie B2

termin składania dokumentów: sem. zimowy – 11 maja, sem. letni – 16 listopada

Uniwersytet Paul-Valéry w Montpellier (Francja)

1 student I stopnia (5 miesięcy)

1 student II stopnia (5 miesięcy)

warunek: znajomość języka francuskiego na poziomie B1 (“Attestation de Langue Française B1”)

termin składania dokumentów: sem. zimowy – 15 kwietnia (nominacje), 30 maja (wnioski aplikacyjne); sem. letni – 15 września (nominacje), 30 września (wnioski aplikacyjne)

 • Uniwersytet Haute-Alsace w Mulhouse (Francja)

1 student I stopnia (5 miesięcy)

1 student II stopnia (5 miesięcy)

warunek: znajomość języka francuskiego na poziomie B2

termin składania dokumentów: sem. zimowy – 15 maja (nominacje), 15 czerwca (wnioski aplikacyjne)

sem. letni – 30 października (nominacje), 30 listopada (wnioski aplikacyjne)

 • Institut Catholique w Toulouse (Francja)

1 student I stopnia (5 miesięcy)

1 student II stopnia (5 miesięcy)

1 student III stopnia (5 miesięcy)

warunek: znajomość języka francuskiego na poziomie B2

termin składania dokumentów: sem. zimowy – 15 czerwca, sem. letni – 15 listopada

 • Uniwersytet w Santiago de Compostela (Hiszpania)

2 studentów I stopnia (4,5 miesiąca)

warunek: znajomość języka hiszpańskiego na poziomie B1

termin składania dokumentów: termin składania dokumentów: sem. zimowy – 30 czerwca (nominacje), 15 lipca (wnioski aplikacyjne); sem. letni – 31 października (nominacje), 30 listopada (wnioski aplikacyjne)

 • Universidad Europea del Atlantico w Santander (Hiszpania)

2 studentów I stopnia (5 miesięcy)

2 studentów II stopnia (5 miesięcy)

warunek: znajomość języka francuskiego na poziomie B2

termin składania dokumentów: termin składania dokumentów: sem. zimowy – 15 maja, sem. letni – 15 listopada

 • Uniwersytet w Oviedo (Hiszpania)

1 student I stopnia (5 miesięcy)

1 student II stopnia (5 miesięcy)

warunek: znajomość języka francuskiego na poziomie B1

termin składania dokumentów: sem. zimowy – 30 czerwca, sem. letni – 30 listopada

 • Uniwersytet w Valladolid (Hiszpania)

2 studentów I stopnia (5 miesięcy)

warunek: znajomość języka francuskiego na poziomie B1

termin składania dokumentów: sem. zimowy – 23 czerwca, sem. letni – 30 grudnia

 • Uniwersytet w Porto (Portugalia)

2 studentów I stopnia

termin składania dokumentów: sem. zimowy – 15 czerwca, sem. letni – 30 listopada

 • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja)

2 studentów I stopnia

 • Latvian Academy of Culture w Rydze (Łotwa)

1 student I stopnia (5 miesięcy)

1 student II stopnia (5 miesięcy)

warunek: znajomość języka francuskiego na poziomie B2

termin składania dokumentów: sem. zimowy – 1 lipca, sem. letni – 1 grudnia

 

 

WAŻNE:

Na spotkanie należy przynieść następujące dokumenty:

zaświadczenie z dziekanatu o wysokości średniej z poprzedniego roku akademickiego lub poprzedniego semestru (w przypadku studentów I roku);

– zaświadczenie o poziomie znajomości języka (z naszego SJO lub inne np. wymagane przez uczelnię przyjmującą);

– Confirmation (jeśli student wcześniej był na Erasmusie na danym cyklu studiów);

wniosek wyjazdowy;

– oświadczenie o możliwości dofinansowania pobytu na studiach ze środków prywatnych;

zgodę promotora kierującego pracą dyplomową (dotyczy sem. 6).

 

Więcej informacji na stronie www.erasmus.uni.opole.pl