Rejestracja na lektoraty w SJO

SJO przypomina o terminach rejestracji na lektoraty: 10-17 stycznia – I etap dla II i III roku (dla osób, które dotychczas nie rozpoczęły jeszcze lektoratu); 18-27 stycznia – II etap dla I roku 10 lutego – zatwierdzenie rejestracji