mgr Aleksandra Bogocz

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia, specjalność filologia romańska Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską pt. „Traduire la littérature fantastique québécoise : problèmes traductologiques à l’exemple des récits d’Honoré Beaugrand « Chasse-galerie...

dr Jan Lazar

Jestem absolwentem studiów magisterskich (filologia romańska i historia) na Uniwersytecie Ostrawskim w Ostrawie. Pracę doktorską „ Langage du tchat” obroniłem w 2009 r. pod kierunkiem Prof. dr hab. Jana Holeše w Instytucie Lingwistyki Francuskiej Uniwersytetu...

dr hab. Anna Kaczmarek-Wiśniewska

Jestem absolwentką licencjackich, a następnie magisterskich studiów filologii romańskiej o profilu francuskim na Uniwersytecie Wrocławskim – specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa. Ukończyłam także Podyplomowe Studia Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego na...

dr hab. Fabrice Marsac, prof. UO

Jestem absolwentem licencjackich studiów filologicznych na Sorbonie oraz językoznawczych studiów magisterskich i doktoranckich na Uniwersytecie w Strasburgu. Dysertację doktorską obroniłem w 2006 roku pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Jean-Christophe Pellat i prof. zw....

dr hab. Anna Ledwina, prof. UO

Jestem absolwentką filologii romańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie uzyskałam tytuł magistra na podstawie rozprawy, poświęconej pojęciu czasu oraz postrzeganiu rzeczywistości w monumentalnym fresku Marcela Prousta, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr. hab....

prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska

Zanim zdecydowałam się na pracę naukowo-badawczą, pracowałam jako lektorka języka francuskiego w Studium Języków Obcych oraz ośrodku Alliance Française. Zanim utworzyłam opolską romanistykę, dziesięć lat kierowałam specjalizacją francuską w Instytucie Filologii...