21 maja 2018 roku mieliśmy okazję spotkać się kolejny już, czwarty raz, na konferencji studenckiej organizowanej przez Katedrę Kultury i Języka Francuskiego. Spotkanie odbyło się w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Opolskiego, a swoje referaty wygłosili studenci naszego wydziału oraz gościnnie absolwent Paweł Golda. Zwyczajowo część studentów prezentowała tematy swoich prac dyplomowych. Spotkane poprowadził dr Jan Lazar, który był również głównym organizatorem konferencji.

O godzinie 10:00 oficjalnego otwarcia dokonała pani prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska, a referaty w pierwszej części, poświęconej językoznawstwu, wygłosili: Magdalena Wójciak (III L) na temat “Zapożyczenia z języka francuskiego ze zmianą znaczenia w języku polskim”, Agnieszka Cieślak (III L) “Nawiązanie do tekstów kultury we francuskojęzycznym przekazie reklamowym”, Małgorzata Fabrycy (I L) “La formation du pluriel des anglicismes et sa variation orthographique : quelle perception dans les dictionnaires ?” oraz Marcin Hoffman (III L)Leksyka francuskiego języka dyplomacji – konteksty użycia w prasie francuskojęzycznej”. Po przerwie natomiast mogliśmy wysłuchać: Natalii Partykowskiej (II M) “La femme en tant que muse des artistes au XIXe et XXe siècle”, Beaty Włodarczyk (III L) “Obraz cierpienia w literaturze francuskiej XIX i XX wieku” oraz Pawła Goldy z Uniwersytetu Śląskiego “De la phraséologie à la phraséotraduction”.

Spotkanie odbyło się w gronie wykładowców oraz studentów, tematyka prac konferencji obejmowała dziedziny językoznawstwa, kulturoznawstwa oraz literaturoznawstwa. Po każdym wystąpieniu był czas na pytania, z czego obecni chętnie korzystali. W ramach podziękowania prelegenci otrzymali certyfikat uczestnictwa oraz książki wydawnictwa Uniwersytetu Opolskiego, po czym, pani prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska dokonała oficjalnego zamknięcia konferencji. Organizatorom, prelegentom oraz wszystkim obecnym serdecznie dziękujemy za przybycie.

konferencja_21 maja_zdjęcia