Jestem absolwentką Sorbony (Sorbonne Nouvelle – PARIS III), w Paryżu kształciłam się w Instytucie Lingwistyki i Fonetyki Ogólnej i Stosowanej (Institut de Linguisitique et de Phonétique Générales et Appliquuées). Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem Profesor Danielle Laroche-Bouvy, a pracę doktorską przygotowałam pod kierunkiem Profesora Jean-Marie Odéric Delefosse’a. W Paryżu uczestniczyłam w wykładach wybitnych glottodydaktyków i językoznawców, byli to między innymi Francine Cicurel, Catherine Kerbrat-Orecchioni, Claude Hagège, Daniel Véronique, Geneviève Zarate. Po zajęciach poszukiwałam śladów twórczości wyjątkowych architektów – Hectora Guimarda (Art nouveau) i Le Corbusiera (modernistyczny styl międzywojenny). Moim ulubionym miejscem w Paryżu jest widok na wieżę Eiffela z Avenue de Camoëns, tam mieszkałam przez cztery lata. Od października 2012 roku jestem adiunktem w Uniwersytecie Opolskim, wcześniej pracowałam 10 lat w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, 4 lata w Uniwersytecie Wrocławskim i 1 rok w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Bardzo lubię moją pracę i z ogromną przyjemnością dzielę się pasją do języka francuskiego i kultury Francji.

Zainteresowania naukowe

  • fonetyka i fonologia współczesnego języka francuskiego
  • korekta wymowy w języku francuskim jako obcym
  • komunikacja w klasie językowej
  • analiza konwersacji i dyskursu edukacyjnego
  • nauczanie wczesnoszkolne języków obcych

 

Wybrane publikacje naukowe

Dańko, M. & Hamm, D. (2017). Pour une correction phonétique personnalisée en FLE ou de la remédiation « sur mesure ». Studia Romanica Posnaniensia, 44(2), 175-193.

Dańko M., Sauvage J., Hirsch F. (2017). La perception phonémique en français des apprenants polonophones (le cas des voyelles antérieures de moyenne aperture). Neophilologica, 29, 55-73.

Hamm, D. & Dańko, M. (2017). Perception et traque de « l’accent étranger » : la production des voyelles orales en FLE par des polonophones. Echo des études romanes, XIII/1, 101-122.

Biardzka, E., Dańko, M., Komur-Thilloy, G. & Marsac, F. (dir.) (2017). La Perception en langue et en discours (Écho des études romanes, vol. XIII/1). République tchèque : Université de Bohême du Sud/Jihočeská v Českých Budějovicích.

Dańko, M. & Marsac, F. (2016). Étude des stratégies d’accord du participe passé d’étudiants polonais à partir d’un corpus écrit. Roczniki Humanistyczne, 64-8, 141-158.

Marsac, F. & Dańko, M. (2016). Le participe passé à cinquante contre un. Orbis Linguarum, 45, 73-85.

Dańko, M. (2016). Doskonalenie percepcji i wymowy dźwięków języka francuskiego w perspektywie werbo-tonalnej na poziomie wczesnoszkolnej edukacji językowej (samogłoski [y] i [o]).  Języki Obce w Szkole , 2/2016, 4-11.

Dańko M., Sauvage J., Hirsch F. (2015). La perception phonémique en français des apprenants polonophones. L’information grammaticale, 146, 32-38.

Dańko, M. (2015). Pour faire des choses avec des mots – lecture de livres pour enfants comme « scénario » déclencheur des processus d’acquisition du FLE au niveau précoce. In R. Kucharczyk & M. Smuk (éd.), Redéfinir la compétence linguistique en classe de langue (pp. 139-157). Pologne : Institut d’Etudes Romanes de l’Université de Varsovie.

Dańko, M. (2015). Znajomość języków obcych  a zapotrzebowanie i wymogi polskiego rynku pracy (na przykładzie języka francuskiego). In M. Sowa, M. Mocarz-Kleindienst & U. Czyżewska (éd.), Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy (pp. 188-204). Pologne : Wydawnictwo KUL.

Dańko, M. (2014). Interakcje werbalne uczniów młodszych w języku obcym – dążenie do sukcesu. In B. Karpeta-Peć, R. Kucharczyk, M. Smuk, M. Torenc (éd.), Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce (pp. 231-242). Pologne : Instytut Germanistyki, Instytut Romanistyki, Université de Varsovie.

Dańko, M. (2014). Rozwój umiejętności refleksyjnych studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych na poziomie wczesnoszkolnej edukacji językowej. In M. Baran-Łucarz  (éd.), Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych (pp. 27-39). Pologne : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Dańko, M. (2013). Dyskurs edukacyjny i emocje a efektywność procesu nauczania. Kilka uwag o mówieniu w klasie języka obcego na etapie wczesnoszkolnej edukacji językowej. In M. Pawlak (éd.), Mówienie w języku obcym – skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie (pp. 169-188). Pologne : Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Poznań-Kalisz-Konin.

Dańko, M. & Wieszczeczyńska E. (2013). Wymogi współczesnego rynku pracy w odniesieniu do kompetencji absolwentów kierunków. Neofilolog, 40/1, 43-57.

Dańko, M. (2010). Le groupe de débutants en français à l’Institut de Philologie Romane de Wrocław, un défi à relever. In H.Grzmil-Tylutki & E. Krakowska-Krzemińska (éd.), Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane (pp. 63-70). Pologne : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Dańko, M. (2010). Interaction didactique enseignant/apprenant, un épisode social : pour une approche interactionnelle des échanges en classe de langue étrangère. In K. Szymankiewicz & J. Zając (éd.), Développer les compétences multiples chez l’enseignant et chez l’apprenant en classe de FLE. Hommage à Lucjan Grobelak (pp. 157-165). Pologne : Institut d’Etudes Romanes de l’Université de Varsovie.

Dańko, M. (2005). Quelques grandes théories de l’acquisition du langage dans la perspective interactionniste. Romanica Wratislaviensia LII, Acta Universitatis Wratislaviensis 2810, 29-38.

Dańko, M. (2005). Pour mieux appréhender les modalités de l’appropriation d’une langue étrangère: un exemple d’analyse des processus interactionnels en classe. Actes du Colloque International en Sciences du Langage : Acquisition, Pratiques Langagières, Interactions et Contacts (APLIC). France: Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III.