Jestem absolwentką Sorbony (Sorbonne Nouvelle – PARIS III), w Paryżu kształciłam się w Instytucie Lingwistyki i Fonetyki Ogólnej i Stosowanej (Institut de Linguisitique et de Phonétique Générales et Appliquuées). Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem Profesor Danielle Laroche-Bouvy, a pracę doktorską przygotowałam pod kierunkiem Profesora Jean-Marie Odéric Delefosse’a. W Paryżu uczestniczyłam w wykładach wybitnych glottodydaktyków i językoznawców, byli to między innymi Francine Cicurel, Catherine Kerbrat-Orecchioni, Claude Hagège, Daniel Véronique, Geneviève Zarate. Po zajęciach poszukiwałam śladów twórczości wyjątkowych architektów – Hectora Guimarda (Art nouveau) i Le Corbusiera (modernistyczny styl międzywojenny). Moim ulubionym miejscem w Paryżu jest widok na wieżę Eiffela z Avenue de Camoëns, tam mieszkałam przez cztery lata. Od października 2012 roku jestem adiunktem w Uniwersytecie Opolskim, wcześniej pracowałam 10 lat w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych we Wrocławiu, 4 lata w Uniwersytecie Wrocławskim i 1 rok w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Bardzo lubię moją pracę i z ogromną przyjemnością dzielę się pasją do języka francuskiego i kultury Francji.

Zainteresowania naukowe

 • fonetyka i fonologia współczesnego języka francuskiego
 • korekta wymowy w języku francuskim jako obcym
 • komunikacja w klasie językowej
 • analiza konwersacji i dyskursu edukacyjnego
 • nauczanie wczesnoszkolne języków obcych

 

Wybrane publikacje naukowe

 • DAŃKO, M. (2016). “Doskonalenie percepcji dźwięków języka francuskiego w perspektywie werbo-tonalnej na poziomie wczesnoszkolnej edukacji językowej”. JOWS, nr 2 lipiec 2016, ss. 53-60.
 • MARSAC, F. & DAŃKO, M. (2016). Le participe passé à cinquante contre un. Orbis Linguarum, 45, pp. 73-85.
 • DAŃKO, M., SAUVAGE J., HIRSCH F. (2015). „La perception phonémique en français des apprenants polonophones” in L’information grammaticale n°146, pp. 32-38.
 • DAŃKO, M. (2015). „Znajomość języków obcych  a zapotrzebowanie i wymogi polskiego rynku pracy (na przykładzie języka francuskiego)”, [w:] Nauczanie języków obcych na potrzeby rynku pracy, Sowa, M., Mocarz-Kleindienst, M., Czyżewska, U. (red.), Wydawnictwo KUL, Lublin, ss. 188-204.
 • DAŃKO, M. (2015). „Pour faire des choses avec des mots – lecture de livres pour enfants comme « scénario » déclencheur des processus d’acquisition du FLE au niveau précoce”, in Redéfinir la compétence linguistique en classe de langue, R. Kucharczyk i M. Smuk (réd.), Institut d’Etudes Romanes de l’Université de Varsovie, Varsovie, pp. 139-157.
 • DAŃKO, M. (2014). „Interakcje werbalne uczniów młodszych w języku obcym – dążenie do sukcesu”, [w:] Wyznaczniki sukcesu nauczyciela i ucznia w glottodydaktyce, Karpeta-Peć, B., Kucharczyk, R., Smuk, M., Torenc, M., (red.), Instytut Germanistyki UW i Instytut Romanistyki UW, Warszawa, ss. 231-242.
 • DAŃKO, M. (2014). „Rozwój umiejętności refleksyjnych studentów – przyszłych nauczycieli języków obcych na poziomie wczesnoszkolnej edukacji językowej”, [w:] Refleksja w uczeniu się i nauczaniu języków obcych, M. Baran-Łucarz (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, ss. 27-39.
 • DAŃKO, M. (2013). „Dyskurs edukacyjny i emocje a efektywność procesu nauczania. Kilka uwag o mówieniu w klasie języka obcego na etapie wczesnoszkolnej edukacji językowej” w: Mówienie w języku obcym – skuteczne uczenie się, nauczanie i ocenianie, Pawlak M. (red.), Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Kaliszu, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo PWSZ w Koninie, Poznań-Kalisz-Konin, ss. 169-188.
 • DAŃKO, M. i WIESZCZECZYŃSKA, E. (2013). „Wymogi współczesnego rynku pracy w odniesieniu do kompetencji absolwentów kierunków humanistycznych”. Neofilolog, 40/1, ss. 43-57.
 • DAŃKO M. (2010). „Le groupe de débutants en français à l’Institut de Philologie Romane de Wrocław, un défi à relever”, in Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane, H.Grzmil-Tylutki, E. Krakowska-Krzemińska (éds), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, pp. 63-70.
 • DAŃKO M. (2009). „Interaction didactique enseignant/apprenant, un épisode social : pour une approche interactionnelle des échanges en classe de langue étrangère”, in Développer les compétences multiples chez l’enseignant et chez l’apprenant en classe de FLE. Hommage à Lucjan Grobelak, sous la direction de K. Szymankiewicz, J. Zając, Institut d’Etudes Romanes, Université de Varsovie, Warszawa, pp. 157-165.
 • DAŃKO M. (2008). “Analiza interjęzyka w interakcji werbalnej nauczający/uczący się. Sekwencje potencjalnie przyswajalne w perspektywie lingwistyki interakcyjnej”, [w:] Językoznawstwo a dydaktyka języków obcych, J.Florczak i M.Gajos (red.), Wydawnictwo Biblioteka, Warszawa, ss. 77-82.
 • DAŃKO M. (2005). „Quelques grandes théories de l’acquisition du langage dans la perspective interactionniste”, Romanica Wratislaviensia LII, Acta Universitatis Wratislaviensis 2810, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, pp. 29-38.
 • DAŃKO M. (2004). „Pour mieux appréhender les modalités de l’appropriation d’une langue étrangère: un exemple d’analyse des processus interactionnels en classe.”, in Actes du Colloque International en Sciences du Langage : Acquisition, Pratiques Langagières, Interactions et Contacts (APLIC), Université de la Sorbonne Nouvelle-Paris III, Paris.