Tegoroczne Dyplomarium odbędzie się 29 września 2017 r. (piątek) o godz. 14.00 w Auli Błękitnej Collegium Maius UO.

Informacje praktyczne:

  • Na pół godziny przed wyznaczonym rozpoczęciem uroczystości w garderobie na parterze absolwenci będą mogli wypożyczyć togi. Koszt 10 zł. Wypożyczający muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Birety nie są wypożyczane. Jeśli studenci mają życzenie, mogą zakupić takowe u wielu producentów – informacja w Internecie.
  • Po zakończeniu uroczystości w Auli Błękitnej wszyscy absolwenci, rektor, dziekan, dyrektorzy, kierownicy jednostek i pracownicy zaproszeni są do wspólnej fotografii na dziedzińcu Collegium Maius.
  •  Podrzucenie biretów w górę kończy uroczystość.
  • na uroczystość dyplomarium zaproszeni są nie tylko nasi absolwenci, ale też ich rodziny, przyjaciele, itp.