ERASMUS

Instytut Kultury i Języka Francuskiego ma obecnie podpisanych 12 umów bilateralnych w ramach programu Erasmus z Uniwersytetem w Strasburgu, Montpellier, Mulhouse, Porto, Santiago de Compostela i Bańskiej Bystrzycy.

nazwa uczelni www okres umowy kontakt
Uniwersytet w Strasburgu, Francja www.unistra.fr 2014-2021 Pascale Ranson (pascale.ranson@unistra.fr)
Uniwersytet Bourgogne w Dijon, Francja www.u-bourgogne.fr 2014-2021 Claire Gil-Fernandez (Clara.Gil-Fernandez@u-bourgogne.fr)
Uniwersytet Paul-Valéry Montpellier3, Francja www.univ-montp3.fr 2014-2021 Fabrice Hirsch (fabrice.hirsch@univ-montp3.fr)
Uniwersytet Haute-Alsace w Mulhouse, Francja www.uha.fr 2014-2021 Caroline Schaub (caroline.schaub@uha.fr)
Uniwersytet Porto, Portugalia www.up.pl 2014-2021 Christina Ferreira (sri@reit.pt)
Prof. Fatima Matos (fmatos@letras.up.pt)
Prof. Maria de Fatima Marinho Saraiva (msaraiva@letras.up.pt)
Universidade de Santiago de Compostela, Hiszpania www.usc.es 2014-2021 Enrique Lopez Veloso (ore@usc.es)
Univerzita Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja www.umb.sk 2014-2021 dr Ingrid Balazova (ingrid.balazova@umb.sk)
Institut Catholique de Toulouse, Francja www.ict-toulouse.fr 2015-2021 Annie Despatureaux (ri@ict-toulouse.fr)
Universitad de Valladolid, Hiszpania www.uva.es 2016-2021 Ana Iglesias Botrán ( anabotran@fyl.uva.es)
Universidad de Oviedo, Hiszpania/Spain http://www.uniovi.es 2016-2021 Eva Alvarez Martino (vice.inter.fyl@uniovi.es)
Universidad Europea del Atlantico, Santander, Hiszpania  www.uneatlantico.es 2016-2021 Juan Luis Vidal Mazon juanluis.vidal@uneatlantico.es
Latvian Academy of Culture, Łotwa/Latvia http://www.lka.edu.lv 2016-2021 Ilze Beimane (beimane@lka.edu.lv)

Erasmus+, ZALICZANIE PRZEDMIOTOW

Erasmus+, Koordynatorzy ECTS 2016