W dniach 17-18 maja br. na Wydziale Filologicznym UO odbyła się międzynarodowa literaturoznawcza konferencja naukowa pt. Enfant dans la littérature française et francophone organizowana przez Katedrę Kultury i Języka Francuskiego. Dla opolskiej romanistyki było to wielkie wydarzenie, o czym świadczy fakt, że konferencja zgromadziła wybitnych literaturoznawców z wiodących ośrodków akademickich z kraju i z zagranicy m.in.: Uniwersytetu Anadolu w Turcji, Uniwersytetu w Nantes we Francji, Uniwersytetu w Algierze w Algierii, Uniwersytetu w Limerick w Irlandii, Uniwersytetu Warszawskiego, Śląskiego, Wrocławskiego, Łódzkiego, Gdańskiego.

zdjęcia_konferencja