Katedra Kultury i Języka Francuskiego zapewnia jakość kształcenia zgodnie z wydziałową strategią doskonalenia jakości kształcenia oraz z zachowaniem ogólnouczelnianych wytycznych w zakresie doskonalenia jakości kształcenia.