SJO przypomina o terminach rejestracji na lektoraty:

10-17 stycznia – I etap dla II i III roku (dla osób, które dotychczas nie rozpoczęły jeszcze lektoratu);

18-27 stycznia – II etap dla I roku

10 lutego – zatwierdzenie rejestracji