Ukończyłam studia magisterskie na kierunku filologia, specjalność filologia romańska Uniwersytetu Śląskiego. Pracę magisterską pt. „Traduire la littérature fantastique québécoise : problèmes traductologiques à l’exemple des récits d’Honoré Beaugrand « Chasse-galerie »” jak i licencjacką pt. „Naturalisation/exotisation dans les versions anglaise, française et polonaise de « Harry Potter » de J.K. Rowling”, napisałam pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Jarosza. Od 2007 roku nauczam praktycznej nauki języka francuskiego na Uniwersytecie Opolskiem. Początkowo w Ośrodku Alliance Française (działającym przy UO) a od 2009r. w KKiJF. Moje zainteresowania dydaktyczne koncentrują się na trudnościach jakie napotykają uczniowie w trakcie nauki tego języka, wynikające między innymi z różnic kulturowych tych dwóch krajów. Niekonwencjonalny sposób nauczania języków obcych dzieci należy również do moich zainteresowań. Staram się być na bieżąco z nowymi metodami nauczania języka francuskiego, dlatego uczestniczę w licznych szkoleniach i warsztatach metodycznych.