O Instytucie

Instytut Kultury i Języka Francuskiego oferuje: studia licencjackie filologia romańska od podstaw (w języku polskim i francuskim od podstaw) oraz studia magisterskie filologia romańska (w języku francuskim).

O wyjątkowości studiów w Instytucie decyduje przede wszystkim nowatorski profil kształcenia, uwzględniający po pierwsze aktualne standardy nauki języków obcych obowiązujące w Unii Europejskiej, po drugie zaś bieżące potrzeby rynku pracy. Dostosowanie programów nauczania do tych podwójnych wymogów zapewnia absolwentom filologii romańskiej szeroki wachlarz możliwości zatrudnienia po studiach. Zaawansowana znajomość języka francuskiego, kompetencje interkulturowe, wiedza humanistyczna oraz umiejętności specjalistyczne z zakresu translatoryki predestynują absolwenta do pracy w charakterze tłumacza w departamentach współpracy z zagranicą, promocji, public relations urzędów administracji państwowej i samorządowej wszystkich szczebli, w instytucjach kulturalnych, międzynarodowych koncernach oraz w branży turystycznej.

W ramach programu Erasmus+ Instytut prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uniwersytetami w Strasburgu, Dijon, Montpellier, Mulhouse, Porto, Santiago de Compostela, Madrycie, Bańskiej Bystrzycy, Tuluzie, Valladolid, Oviedo, Santander oraz Rydze. Studenci filologii romańskiej, zarówno na poziomie studiów licencjackich, jak i magisterskich, mogą wyjechać za granicę w Programie Erasmus+, aby uczestniczyć w wykładach i warsztatach nauczycieli akademickich europejskich ośrodków uniwersyteckich. Na zaproszenie Instytutu przyjeżdżają z wykładami do Opola wybitni nauczyciele akademiccy z uczelni polskich i zagranicznych.

Praca w małych grupach, dynamiczny zespół nauczycieli, solidnie opracowany program nauczania oraz duża liczba godzin praktycznej nauki języka w ramach filologii romańskiej od podstaw (studia I stopnia) umożliwiają opanowanie w krótkim czasie języka francuskiego na poziomie C1. Zainteresowani studenci filologii romańskiej (studia II stopnia) mają szansę uzyskać podwójny dyplom ukończenia studiów magisterskich w Uniwersytecie Opolskim i Uniwersytecie w Montpellier (Francja). W czasie studiów studenci filologii romańskiej mają również możliwość wyjazdu na praktyki zawodowe za granicę.

Instytut oferuje wysoką jakość kształcenia dzięki międzynarodowej, wyspecjalizowanej kadrze naukowej i dydaktycznej. Pracownicy Instytutu stanowią młody, prężnie działający zespół, który odnosi znaczące sukcesy w międzynarodowym środowisku akademickim.

STRUKTURA INSTYTUTU:

DYREKTOR INSTYTUTU – prof. zw. dr hab. Krystyna Modrzejewska

PRACOWNIA JĘZYKOZNAWSTWA FRANCUSKIEGO

 • Kierownik: dr hab. Fabrice Marsac, prof. UO
 • dr Magdalena Dańko
 • dr Jan Lazar
 • mgr Aleksandra Bogocz

PRACOWNIA LITERATUROZNAWSTWA FRANKOFOŃSKIEGO

 • Kierownik: dr hab. Anna Ledwina, prof. UO
 • prof. zw. dr hab. Krystyna Modrzejewska
 • dr hab. Anna Kaczmarek-Wiśniewska
 • mgr Tomasz Różycki

PRACOWNIA TRANSLATORYKI

 • Kierownik: dr hab. Anna Kaczmarek-Wiśniewska
 • mgr Tomasz Różycki

Zainteresowania naukowo-badawcze pracowników Instytutu obejmują:

 • literaturę frankofońską XIX-XXI wieku (świadectwo czasu, tożsamość, wykluczenie, pisarstwo kobiece);
 • językoznawstwo pragma-semantyczne i kognitywne;
 • glottodydaktykę francuską.

Tematy badawcze obecnie podejmowane:

LITERATUROZNAWSTWO

 • Literatura francuska XX i XXI wieku (Giraudoux, Sarraute, Houellebecq, intertekstualność, lektura tematyczna);
 • Poszukiwanie tożsamości  kulturowej płci w ujęciu interdyscyplinarnym;
 • Doświadczanie kobiecości w literaturze francuskiej XX i XXI wieku;
 • Fenomen Emila Zoli jako powieściopisarza i publicysty;
 • Historia cywilizacji, zwłaszcza życia codziennego, w XIX wieku oraz jej odbicie w literaturze.

JĘZYKOZNAWSTWO

 • Imiesłów czasu przeszłego w perespektywie filozoficznej Occama;
 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka francuskiego (percepcja dźwięków oraz korekta wymowy w języku francuskim jako obcym);
 • Percepcja w dyskursie;
 • Ortografia francuska i komunikacja komputerowa.