W dniu 17.11.2017 r. seminarium magisterskie prowadzone przez dra hab. Fabrice’a Marsaca, prof. UO zostaje odwołane. Data odrobienia seminarium zostanie podana w późniejszym terminie.