Opiekunowie i tutorzy

W roku akademickim 2017/2018 opiekunami poszczególnych lat Filologii romańskiej od podstaw (studia stacjonarne I stopnia) są:

rok opiekun
I mgr Aleksandra Bogocz
II mgr Tomasz Różycki,
III dr Magdalena Dańko

W roku akademickim 2017/2018 opiekunami poszczególnych lat Filologii romańskiej (studia stacjonarne II stopnia) są:

rok opiekun
II mgr TOMASZ RÓŻYCKI