Praktyki

 

wymiar praktyk zawodowych: 80 godz.

zasady i forma odbywania praktyk

Preferowane miejsca odbywania praktyk to:

 • branża turystyczna
 • urzędy i instytucje o podobnym charakterze, współpracujące z partnerami z francuskiego obszaru językowego, firmy i inne podmioty gospodarcze posiadające kontrahentów z francuskiego obszaru językowego, biura tłumaczeń,
 • instytucje użyteczności publicznej (np. fundacje),
 • instytucje realizujące projekty unijne.

Ramowy program praktyk obejmuje:

  1. Zapoznanie się ze specyfiką instytucji/placówki
  2. Ustalenie przebiegu praktyki i zakresu obowiązków oraz sposobu rozliczania z nich praktykanta
  3. Zapoznanie się z przepisami i regulaminami obowiązującymi w miejscu pracy
  4. Obserwacja pracy osób zatrudnionych w instytucji/placówce
  5. Asystowanie przy wykonywaniu określonych zadań praktycznych przez pracowników instytucji/placówki
  6. Realizacja zadań wyznaczonych do samodzielnego wykonania, związanych z profilem działalności instytucji/placówki, np.:
   • Prowadzenie rozmów telefonicznych
   • Pozyskiwanie informacji z prasy, Internetu i innych mediów
   • Wykonywanie tłumaczeń
   • Przygotowanie oferty turystycznej i obsługa podróżnego
   • Udział w przygotowaniu dokumentacji do projektu unijnego
   • Kontakty z mediami
   • Redagowanie i pisanie tekstów

Prace o charakterze logistycznym i organizacyjnym.

Student jest zobowiązany zapoznać się z dokumentacją dotyczącą specyfiki pracy instytucji/placówki, tj. z dokumentacją wewnętrzną (w zakresie udostępnionym przez pracodawcę), stroną internetową, dokumentami reklamowymi (ulotki, foldery itp.), statutem fundacji, wytycznymi dotyczącymi projektów unijnych itp. Obowiązuje go także uzupełnienie dokumentów podstawowych o materiały dodatkowe: teksty pomocnicze, paralelne i źródłowe niezbędne do wykonania zleconych zadań.

Opiekunem praktyk na kierunku filologia, specjalność filologia romańska od podstaw, studia stacjonarne I stopnia jest Pani dr Anna Kaczmarek – Wiśniewska.

Witryna, którą obecnie przeglądasz, wykorzystuje pliki cookies w celu poprawnej realizacji dostarczanych usług i informacji oraz w celach gromadzenia anonimowych informacji statystycznych. Więcej informacji >>

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close