Praktyki

wymiar praktyk zawodowych: 90 godz. zasady i forma odbywania praktyk Preferowane miejsca odbywania praktyk to:

 • branża turystyczna
 • urzędy i instytucje o podobnym charakterze, współpracujące z partnerami z francuskiego obszaru językowego, firmy i inne podmioty gospodarcze posiadające kontrahentów z francuskiego obszaru językowego, biura tłumaczeń,
 • instytucje użyteczności publicznej (np. fundacje),
 • instytucje realizujące projekty unijne.

Ramowy program praktyk obejmuje:

  1. Zapoznanie się ze specyfiką instytucji/placówki
  2. Ustalenie przebiegu praktyki i zakresu obowiązków oraz sposobu rozliczania z nich praktykanta
  3. Zapoznanie się z przepisami i regulaminami obowiązującymi w miejscu pracy
  4. Obserwacja pracy osób zatrudnionych w instytucji/placówce
  5. Asystowanie przy wykonywaniu określonych zadań praktycznych przez pracowników instytucji/placówki
  6. Realizacja zadań wyznaczonych do samodzielnego wykonania, związanych z profilem działalności instytucji/placówki, np.:
   • Prowadzenie rozmów telefonicznych
   • Pozyskiwanie informacji z prasy, Internetu i innych mediów
   • Wykonywanie tłumaczeń
   • Przygotowanie oferty turystycznej i obsługa podróżnego
   • Udział w przygotowaniu dokumentacji do projektu unijnego
   • Kontakty z mediami
   • Redagowanie i pisanie tekstów

Prace o charakterze logistycznym i organizacyjnym. Student jest zobowiązany zapoznać się z dokumentacją dotyczącą specyfiki pracy instytucji/placówki, tj. z dokumentacją wewnętrzną (w zakresie udostępnionym przez pracodawcę), stroną internetową, dokumentami reklamowymi (ulotki, foldery itp.), statutem fundacji, wytycznymi dotyczącymi projektów unijnych itp. Obowiązuje go także uzupełnienie dokumentów podstawowych o materiały dodatkowe: teksty pomocnicze, paralelne i źródłowe niezbędne do wykonania zleconych zadań. Opiekunem praktyk na kierunku filologia, specjalność filologia romańska od podstaw, studia stacjonarne I stopnia jest Pani mgr Aleksandra Bogocz.

Praktyki_romanistyka_2017