Dnia 26 kwietnia 2018 r. prof. Krystyna Modrzejewska została uhonorowana jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych odznaczeń francuskich – orderem Palm Akademickich.
Więcej na ten temat przeczytacie Państwo na stronie Uniwersytetu Opolskiego oraz Nowej Trybuny Opolskiej:

http://uni.opole.pl/page/2244/prof-krystyna-modrzejewska-uhonorowana-orderem-palm-akademickich

http://www.nto.pl/serwisy/akademicka/a/prof-krystyna-modrzejewska-odznaczona-francuskim-wyroznieniem-resortowym-orderem-palm-akademickich,13131260/

Poniżej wręczone Pani Profesor listy gratulacyjne:

prof Wojciech Chlebda

prof dr hab Stanisława Sokołowska

Uniwersytet w Ostrawie

Przewodniczący Rady Miasta Opola

Instytut Romanistyki UŁ