Zanim zdecydowałam się na pracę naukowo-badawczą, pracowałam jako lektorka języka francuskiego w Studium Języków Obcych oraz ośrodku Alliance Française. Zanim utworzyłam opolską romanistykę, dziesięć lat kierowałam specjalizacją francuską w Instytucie Filologii Polskiej. Tam także kierowałam specjalnością: europeistyka kulturoznawcza. Studia odbyłam na romanistyce wrocławskiej, prace: magisterską i doktorską napisałam pod kierunkiem Profesora Józefa Heisteina. Habilitację i profesurę uzyskałam na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się przede wszystkim na literaturze francuskiej XX wieku a także najnowszej. Pracując nad kolejnymi problemami organizowałam równocześnie konferencje naukowe, by zaprosić kolegów z innych ośrodków akademickich w kraju i za granicą do wspólnej refleksji i w ten sposób rozszerzyć pole badawcze. I tak, kiedy tworzyłam monografię na temat postaci kobiecej we francuskim dramacie XX wieku, równolegle powstawał tom na temat kobiety w literaturze francuskiej – symbol i rzeczywistość. Podobnie było z monografią na temat postaci męskiej we francuskim teatrze XX wieku. Owocem refleksji zbiorowej stał się wówczas tom na temat kondycji mężczyzny w literaturze francuskiej. “Moja” sztuka uwodzenia we francuskim teatrze XX wieku, odbiła się w sztuce uwodzenia w literaturze francuskiej. Kondycja człowieka w literaturze francuskiej XX wieku w refleksji zbiorowej zaowocowała tomem obrazującym kondycję człowieka nie tylko w literaturze francuskiej ale i francuskojęzycznej. Badania moje wykraczają poza badania filologiczne, by zgodnie ze standardami antropologii kulturowej objąć obraz człowieka w perspektywie trans i interdyscyplinarnej.

Lubię konferencje naukowe, zarówno jako uczestnik jak i organizator, zarówno gigantyczne kongresy (Paryż 2001), spotkania specjalistów twórczości Giraudoux (m. in. Sorbona, Aleppo, Fez, Clermont-Ferrand, Madryt ), literaturoznawców (Brno, Budapeszt, Uniwersytet Jagielloński, Gdański, Łódzki) jak i antropologów. Ostatnio moją uwagę pochłania refleksja nad przekładem, co widać w tomie o dystynkcjach kulturowych w przekładzie z języka francuskiego na język polski. Dużo przyjemności i satysfakcji sprawia mi dydaktyka. Rozmowy ze studentami o francuskich książkach dominują w niej.

Lubię także wykłady, w języku polskim i francuskim, zarówno u nas, na naszym Uniwersytecie, jak i w innych ośrodkach akademickich. Pracowałam także w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Opolu, rok na romanistyce w Łodzi i rok w Ostrawie. Chętnie korzystam z możliwości nauczania w innych ośrodkach uniwersyteckich w ramach programu Erasmus, i to zarówno we Francji- Dijon, Montpellier jak i w Porto, Santiago de Compostela.

Zainteresowania naukowe

 • Literatura francuska XX i XXI wieku, zwłaszcza Jean Giraudoux, Paul Claudel, Nathalie Sarraute, Michel Houellebecq,
 • dramat francuski XX wieku w perspektywie tożsamości kulturowej płci,
 • sztuka uwodzenia w kulturze francuskiej,
 • recepcja teatru francuskiego w Polsce,
 • translatoryka, w szczególności kompetencje kulturowe tłumacza,
 • antropologia kulturowa współczesnej Francji,
 • literatura europejska.

Wybrane publikacje naukowe

 

 • Le recherche de l’idenité à deux voix: Haroun et Meursault, [w:] La communauté et l’exclusion dans la littérature française et francophone, études rassemblées et présentées par Tomasz Różycki, Literaport 4/2017, Opole 2017, ss. 71-79.
 • Modrzejewska Krystyna: Człowiek w zwierciadle : szkice o literaturze francuskiej, Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski, nr 550, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ISBN 978-83-7395-765-7, 209 s.
 • Islamofobia Houellebecqa, [w:] Strach, wstręt, wstyd i inne fobie / Czapiga Małgorzata, Konarska Katarzyna (red.), Colloquia Anthropologica et Communicativa, vol. 10, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 97-105.
 • La crise d’amitié à deux voix: Nathalie Sarraute et Yasmina Reza, [w:] Ami(e)s et amitié(s) dans les littératures en langues romanes : mélanges de littérature offerts à Czesław Grzesiak / Jakubczuk Renata (red.), 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 335-344.
 • Le geste enfantin de l’Antigone de Jean Anouilh, [w:] Le crime et le châtiment dans la littérature française et francophone, études rassemblées et présentées par Anna Kaczmarek-Wiśniewska, Literaport 3/2016, Opole 2016, ss. 131-140. 
 • Poetyka rzeczy w teatrze Samuela Becketta [w:]  O rzeczach zbędnych, zagubionych, zmarnowanych, pod red. Małgorzaty Czapigi i Katarzyny Konarskiej, „Colloquia Anthropologica et Communicativa” Vol. 9, Wrocław 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 73-80.
 • L’enfer et le paradis terrestres dans la littérature française du XXe siècle. Paryż. 2015, L’Harmattan s. 217.
 • Metafora i symbol w polskim przekładzie dramatów Samuela Becketta,[w:] Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski , red.  Anna Ledwina, Krystyna Modrzejewska, Opole 2013, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 57-66.
 • La lettre de l’auteur dramatique, [w:] De la lettre aux belles-lettres, red. Wacław Rapak, Jakub Kornhauser, Iwona Piechnik, Kraków 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 403-412.
 • Entre la vie et la mort dans le théâtre de Samuel Beckett, [w:] Visages de la vieillesse dans les littératures française et francophone, Etudes réunies et présentées par Czesław Grzesiak, Lublin 2012, Wydawnictwo UMCS, ss. 141-150.
 • Obraz uwodzicielki w literaturze francuskiej [w :] Filologiczny widnokrąg. Obrazy stare i nowe, pod red. Krystyny Kossakowskiej-Jarosz, Opole 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 129-138.
 • Le silence de la personne présente dans quelques drames français du XXème siècle, [w :] « Quêtes littéraires » n° 2, Aux confins de l’absence, pod red. Edyty Kociubińska, Judyta Niedokos, Lublin 2012, Wydawnictwo Werset, ss. 93-100.
 • Le duel de Jean Paul Sartre, [w :] « Romanica Silesiana » n°7, Controverses littéraires, pod red. Krzysztofa Jarosza, Katowice 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 321, ss. 140-147.
 • Poetyka nędzy w “Podróży do kresu nocy” Louis-Ferdinanda Céline’a [w:] “Stromata Anthropologica” 8, Brud. Idee-dylematy-sprawy, Opole 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu  Opolski ego, ss. 463-471.
 • Doświadczanie końca świata w teatrze Samuela Becketta, [w:] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy , “Colloquia Anthropologica et Communicativa”, Wrocław 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 419-425.
 • Modelowanie pamięcią miłosnego doświadczenia Paula Claudela, [w:] Kultura: pamięć i zapomnienie, Wrocław 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 323-331.
 • Les émotions d’Electre giralducienne [w:] Parler des émotions. Entre langue et littérature, Lublin 2011, Wydawnictwo UMCS, ss. 285-294.
 • Les figures de l’altérité dans la littérature du XXe siècle  [w:] Philologia XXI, Supplementum I, Autre-autrui-altérité, Bratislava 2011, Univerzita Komenskeho, ss. 190-198.
 • Nasz świat mitem antycznym opisany, [w:] Mit, prawda, imaginacja, pod red. Piotra Kowalskiego, Wrocław 2011, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 169-177.
 • Marguerite Yourcenar – l’extravagante reconnue, [w:] « Romanica Wratislaviensia » LVIII, Exclusion/Inclusion au féminin, sous la rédaction de Maja Pawłowska, Wrocław 2011,  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 83-93.
 • Le jeu avec le temps-espace dans le théâtre de Samuel Beckett, [w :] « Studia Romanistica » , Vol.11, Num.1/2011,  Ostrava 2011, ss. 99-106.
 • L’exclusion de l’homme dans la littéraure française du XXesiècle, [w:] La condition humaine dans la littérature française et francophone, Opole 2011,  Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 115-124.
 • Jak Jean Anouilh Antygoną uwodził… [w:] Teatr miejsce uwodzenia, por red. Roberta Cieślaka, Szczecin 2010, ss. 81-94.
 • Pieniądze, szaleństwo i władza w dramacie Jeana Giraudoux “Wariatka z Chaillot”, [w:]” Colloquia Anthropologica et Communicativa”, Monety, banknoty i inne środki wymiany, pod red. Piotra Kowalskiego, Wrocław 2010, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 117-127.
 • Les figures paternelles dans la littérature française du XX e siècle, [w:] Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Presoviensis, Parenté/s, Prešov 2010, ss. 63-73.
 • Electre» de Jean Giraudoux: approche historique, anthropologique et féministe [w:] La perspective interdisciplinaire des études françaises et francophones, Prace Naukowe ATRP Plejada, red. Anna Kieliszczyk, Ewa Pilecka, Łask  2009, Oficyna Wydawnicza Leksem, ss. 293-300.
 • Mieszczańska dystynkcja Simone de Beauvoir, [w:] Tabu, etykieta, dobre obyczaje , “Colloquia anthropologica et communicativa”, vol.1, red. Piotr Kowalski, Wrocław, 2009, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 147-155.
 • Kulturowe filtry romantycznej miłości w sztuce “Ondyna”  Jeana Giraudoux, [w:] Miłość romantyczna jako figura wyobraźni, “Antropologia miłości” t.3, red. Bożena Płonka-Syroka, Edyta Rudolf, Wrocław 2009, Arboretum, ss. 235-247.
 • <ważenie słów> w przekładzie poezji, [w:] Training of Translators and Interpreters, W kręgu translatoryki i dialogu kultur, red. Bronisława Kulka, Mykoła Zymomrya, Katarzyna Węcel -Ptaś, Częstochowa2009, Edukator, ss. 45-55.
 • Les figures de la séduction dans le drame « Dans la solitude de champs de coton »  de B.-M. Koltès, [w:] L’art de séduire dans la littérature française, Etudes rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole 2008, Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ss. 239-247.
 • Obraz małżonka we francuskim dramacie XX wieku [w:] Miłość mężczyzny. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji, “Antropologia miłości” t.2, red. Bożena Płonka-Syroka, Justyna Stacherzak, Wrocław 2008, Arboretum, ss. 305-324.
 • d’Eugène Ionesco [w:] Quelques aspects de la réécriture, red. Magdalena Wandzioch, Katowice 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss.146-154.
 • Nieznośny ciężar ciała w dramacie Becketta [w:] Doświadczanie, opisywanie, symboliczne ciało w dyskursach kulturowych,  “Stromata Antropologica” 3, red. Katarzyna Łeńska-Bąk, Magdalena Sztandara, Opole 2008, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opolskie Towarzystwo przyjaciół Nauk, ss. 285-294.
 • La séduction dans le drame “Ondine” de Jean Giraudoux,[w:] Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis. Studia Romanistica, Ostrawa 2007, ss. 127-135.
 • [współautor Guy Teissier], « L’Apollon de Bellac» à la TV polonaise (1958-1961), [w:] “Cahiers Jean Giraudoux” 35, L’Apollon de Bellac, études réunies et présentées par Mireille Brémond et Anne-Marie Prévost, Clermont-Ferrand 2007, Centre  de Recherche sur les Littératures Modernes et Contemporaines, ss. 225-228.
 • Nosorożce w teatrze Eugène’a  Ionesco [w:] Bestie, żywy inwentarz i bracia mniejsi. Motywy zwierzęce w mitologiach, sztuce i życiu codziennym, pod redakcją naukową Piotra Kowalskiego, Katarzyny Łeńskiej- Bąk, Magdaleny Sztandary, ” Stromata Anthropologica” 1, Opole 2007, Uniwersytet Opolski, Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, ss. 331-340.
 • Femmes à histoires we francuskim dramacie XX wieku,[w:] Teksty-konteksty-interpretacje, pod red. Elżbiety Dąbrowskiej i Krystyny Kossakowskiej-Jarosz, Opole 2007, Uniwersytet Opolski, OTPN, ss. 83-91.
 • Séduire Claudel,[w:] Theatralia. Du texte au spectacle. Mélanges offerts à  Halina Sawecka, pod red. Marii Falskiej, Lublin 2007, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 167-174.
 • Marchewka i tureckie paszteciki w teatrze absurdu, [w:] Pokarmy i jedzenie w kulturze. Tabu, dieta, symbol, pod red. Katarzyny Łeńskiej-Bąk, “Stromata Anthropologica” 2, Opole 2007, Uniwersytet Opolski, OTPN, ss. 293-301.
 • Electre et Oreste dans le drame français du XXe siècle [w:] Frères et/ou soeurs dans les littératures en langues romanes, Etudes réunies et présentées par Czesław Grzesiak, Lublin 2006, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 183-193.
 • Les souvenirs tués de Nathalie Sarraute [w:] Prisonnier de sa langue, libre dans sa langue,Textes Réunis par Yann Foucault et Judit Karafiath, Budapest 2006, Universitas, ss. 109-118.
 • Le discours amoureux dans “la Nausée” de J.-P. Sartre, [w:] L’écrivain et sa langue: romans d’amour de Marcel Proust à Richard Millet, Etudes rassemblées et présentées par Sylviane Coyault, Clermont-Ferrand 2005, Presses Universitaires Blaise Pascal, s101-108.
 • L’enfer et le paradis terrestres dans le drame français du XXe siècle, [w:] Le clair-obscur dans les littératures romanes, Edition établie par Magdalena Wandzioch, Katowice 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 172-178.
 • L’image de l’eau dans le drame français du XXe siècle, [w:] In aqua scribis. Le thème de l’eau dans la littérature, Etudes réunies et préfacées par Michał Piotr Mrozowicki, Gdańsk 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 311-316.
 • “La confrérie des femmes” peinte par Giraudoux, [w :] Portrait en littérature, “Opera Romanica 6”,  Česke Budějovice 2005, ss. 295-301.
 • L’image du fils dans le drame français du XXe siècle, [w:] La condition masculine dans la littérature française, Etudes rassemblées et présentées par Krystyna Modrzejewska, Opole 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 187-194
 • Kobiecy styl konwersacji na przykładach francuskiego dramatu XX wieku, [w:] Ogród nauk filologicznych. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Stanisławowi Kochmanowi, red. Wojciech Chlebda, Mieczysław Balowski, Opole 2005, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 439-444.
 • L’image du pouvoir dans le drame français du XXe siècle, [w:] Rencontres françaises BRNO 2003,  Actes du 6e séminaire internationale d’études doctorales, Brno 2004, Masarykova Univerzita, ss123-128.
 • Szczęśliwy Francuz naszych czasów,[w:] “Kwartalnik Opolski”, Opole 2004, nr 1, ss. 85-90.
 • Le paradoxe de Nathalie Sarraute, [w:] Piastunki rosyjskiej Europy. W kręgu koneksji kulturowych Wschodu i Zachodu, red. Wanda Laszczak, FrauenLiteraturGeschichte Band 19, Verlag F.K.Göpfert, Fichtenwalde 2004, ss. 189-198.
 • L’expression de la rupture chez Ionesco, [w:] Ecrire la rupture,  sous la direction de Chrisatine Queffélec et René-Pierre Colin, Tusson 2003, Du Lérot,(Francja), ss. 115-126.
 • Paryskie echa opolskiego Claudela, [w:] “Nowa Trybuna Opolska”17-18 maja 2003 r.
 • L’image claudélienne de la femme, [w:] Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Philologica 79, Romanica Olomucensia XI, Ecole doctorale Olomouc, red. Jan Holeš, Jitka Uvirová, Olomouc 2002, Univerzita Palackého, ss. 117-124.
 • Refleksje Marguerite Yourcenar o przekładzie, [w:] Tłumaczenie a problemy stylu, Częstochowa 2002, Educator, Akademia Polonijna w Częstochowie, Instytut Tłumaczy Tekstów i Konferencji, ss. 17-28.
 • Le mythe d’Electre dans le drame français du XXeme siècle, [w:] Ślady obecności, Traces d’une présence , Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąmbskiej-Prokop przez kolegów, uczniów i przyjaciół, red. Iwona Piechnik i Marcela Świątkowska, Kraków 2001, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, ss. 247-252.
 • L’âge de vérité des personnages du théâtre giralducien, [w:] Le temps dans l’oeuvre de Jean Giraudoux, Etudes rassemblées et présentées par Abdelghani El Himani, Saïs-Fès 2001, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, (Maroko), ss. 99-108.
 • Wizjonerzy polityki kulturalnej Francji, [w:] Ku humanistycznej przyszłości świata w nowym stuleciu, pod red. Zygmunta Łomnego i Krystyny Marcinkowskiej-Łangowskiej, Opole 2001,Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 225-230.
 • Les traces de Yourcenar dans ses personnages, [w:] Le roman de l’histoire dans l’ histoire du roman, Edition établie par Aleksander Abłamowicz, Katowice 2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, ss. 177-183.
 • Les figures de Judith – biblique et giralducienne, [w:] Giraudoux et les mythes, Textes réunis par Sylviane Coyault, Pierre Brunel, Alain Duneau et Michel Lioure, Clermont-Ferrand 2000, Presses Universitaires Blaise Pascal, ss. 139-146.
 • Nazwy własne w tłumaczeniu, [w:] Teoria i praktyka tłumaczenia, Częstochowa 2000, Educator, ss. 87-96.
 • La traduction dans l’enseignement du FLE, http://www.fipf.com.(Strona internetowa Xe Congrès mondial de la Fédération Internationale des Professeurs de Français 17-21 juillet 2000).
 • Kompetencja kulturowa tłumacza, [w:] O nauczaniu przekładu, pod red. Anny Setkowicz, Warszawa 2000,Tepis, ss. 27-35.
 • La femme et le pouvoir dans le théâtre de Giraudoux, [w:] La femme dans la Littérature française, symbole et réalité, Opole 1999, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, ss. 141-152.
 • Specjalizacja francuska-zamiast czy obok filologii romańskiej, [w:]”Kwartalnik Neofilologiczny”, XLI, 3-4/1999, ss. 343-348.
 • Création de “La Folle de Chaillot” en Pologne  (Cracovie 1947), [w:] La Folle de Chaillot 1945-1995, “Cahiers Jean Giraudoux”, Paris 1997,  Grasset, ss. 193-200.
 • Giraudoux en Pologne 1945-1995, [w:] Giraudoux à l’étranger, “Cahiers Jean Giraudoux”, Paris 1998, Grasset, ss. 95-115.
 • Le personnage dans le théâtre de Giraudoux, “Romanica Wratislaviensia” XLI , Mélanges de Langue et de Littérature offerts au Professeur Józef Heistein, Wrocław 1996, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, ss. 243- 250.
 • Komentarz do “Zamiany”, [w:] “Dialog”1980, nr 12, ss. 93-96.