Profesor F. Marsac rozpocznie pierwsze zajęcia dopiero 28 lutego (z powodu wyjazdu służbowego).