REKRUTACJA – PROGRAM WYMIANY AKADEMICKIEJ MOST 2019/2020

 szczegóły na tablicy ogłoszeń w naszym Instytucie i w mailach grupowych.