REKRUTACJA – PROGRAM WYMIANY AKADEMICKIEJ MOST 2019/2020

– szczegóły na tablicy ogłoszeń w naszym Instytucie i w mailach grupowych.