W dniu 12 grudnia 2016 na Wydziale Filologicznym miała miejsce Konferencja zorganizowana przez studentów Studenckiego Koła Naukowego Romanistów. Celem Konferencji była chęć upamiętnienia dr Tadeusza Boy-Żeleńskiego, polskiego tłumacza literatury francuskiej, ale także lekarza, w roku jego 75. rocznicy śmierci, która przypadła 4 lipca 2016.

Konferencja miała następujący przebieg:

• powitanie uczestników przez przewodniczącego Koła,

• inauguracja dokonana przez prof. dr hab. Krystynę Modrzejewską,

• odczytanie biografii dr Tadeusza Boya-Żeleńskiego przez studentkę  II roku filologii romańskiej od podstaw Agatę Bałaga,

• odsłonięcie portretu bohatera konferencji przez prof. dr hab. Krystynę Modrzejewską,

• referat doktorantki mgr Elżbiety Porady pt. „Rabelaisowskie toponimy i antroponimy w przekładzie «Gargantuy i Pantagruela» Tadeusza Boya -Żeleńskiego

 

Podziękowania Mgr Elżbiecie Poradzie za przygotowanie i wygłoszenie referatu, studentce Agacie Baładze za odczytanie i przygotowanie biografii

dr T. Boy-Żeleńskiego.  Wszystkim obecnym wykładowcom i studentom za przybycie bardzo dziękuję.

 

Paweł Golda Przewodniczący SKNR