Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ogłasza zapisy na zajęcia wychowania fizycznego dla studentów niepełnosprawnych.
Zajęcia odbywać się będą w na siłowni pod fachowym nadzorem pracownika Studium dra Jacka Taborskiego, w środę o godz. 18.00-19.30.
W zajęciach mogą brać udział studenci I –go roku, którzy uzyskają w ten sposób zaliczenie z przedmiotu „Wychowanie fizyczne”. Kwalifikowane będę również osoby niepełnosprawne z lat starszych, które chcą aktywnie spędzić czas na ćwiczeniach siłowych i aerobowych. Zajęcia będą dostosowane do stopnia i zakresu niepełnosprawności uczestników zajęć.
Osoby chętne prosimy o kontakt z sekretariatem Studium WFiS tel.774527388 lub osobiście.
Siłownia dla niepełnosprawnych – czemu nie? Dla niektórych siłownia kojarzy się z “robieniem rzeźby”. Dla uczestników naszych zajęć to ćwiczenia poprawiające ich sprawność, to czas na wyładowanie negatywnych emocji.
Zapraszamy wszystkie osoby niepełnosprawne na siłownię Uniwersytetu Opolskiego przy pl. Stanisława Staszica 1 (przy sali sportowej Uniwersytetu w budynku LO).