ZAPROSZENIE

Obraz może zawierać: tekst


Erasmus+, sem. letni 2018-2019

do 14.12.2018 r. trwa rekrutacja studentów do Albanii, Czarnogóry, Izraela i Serbii 

Student udający się do uczelni w kraju partnerskim otrzyma dofinansowanie w wysokości 700 EUR miesięcznie + ryczałt na koszty podróży.

Poniżej linki do stron, które zawierają informacje niezbędne dla kandydatów (w j. polskim i w j. angielskim).

Dział ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą ogłasza rekrutację ogólnouczelnianą dla studentów Uniwersytetu Opolskiego wykazujących zainteresowanie odbyciem mobilności w celu realizacji studiów semestralnych w tzw. krajach partnerskich w ramach Programu Erasmus+ w semestrze letnim roku akademickiego 2018-2019.

Okres mobilności obejmuje 5 miesięcy w uczelni partnerskiej. Wysokość stawek obowiązujących w projektach zaakceptowanych w konkursie 2017 roku dostępna jest pod adresem: http://hello.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2018/09/Wysokosc-stawek-KA107-2018.pdf