Seminaria licencjackie i magisterskie prowadzone przez dr hab. A. Ledwinę, prof. UO odbędą się w dniach:

06.10.2017,

10.11.2017,

01.12.2017,

12.01.2018