Zapraszamy na uroczystą inaugurację roku akademickiego 2017/2018 na Wydziale Filologicznym. Uroczystość odbędzie się 12 października 2017 roku o godzinie 11:30 w Auli Błękitnej Collegium Maius UO. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Krystyna Modrzejewska. W tym dniu na Wydziale Filologicznym obowiązywać będą godziny dziekańskie od godz. 11:00 do godz. 14:00.

Godziny dziekańskie 12 października 2017