Od 8 do 10 maja 2017 r. odbędzie się I tura elektronicznej rejestracji na kursy zmienne ogólnouczelniane. W USOSweb dostępna jest oferta kursów uruchomionych do rejestracji na semestr zimowy roku akademickiego 2017/2018. Kursy zostały podzielone na trzy grupy: społeczne, humanistyczne i ogólne.

Więcej informacji: http://www.uni.opole.pl/page/1679/uwaga-studenci-ruszaja-zapisy-na-kursy-ogolnouczelniane