Posiedzenie Rady Studenckiej Wydziału Filologicznego UO odbędzie się dn. 18.01.18 r. o godzinie 11:30 w Auli Błękitnej Collegium Maius. Obecność wszystkich starostów obowiązkowa.