Studium Wychowania Fizycznego i Sportu informuje, że rejestracje na zajęcia z wychowania fizycznego dla poszczególnych rodzajów studiów odbędą się według podanego poniżej harmonogramu:

1. Studenci Studiów Stacjonarnych I Stopnia

ZAPISY 13-15.02.2017

Korekta Zapisów 16-19.02.2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 16.02.2017

 

2.Studenci Studiów Stacjonarnych II Stopnia

ZAPISY 13-15.02.2017

Korekta Zapisów 16-19.02.2017

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 16.02.2017