Zaproś wykładowcę

Prof. zw. dr hab. Krystyna Modrzejewska

Dziedzina Zainteresowania naukowe
nauki humanistyczne, literaturoznawstwo literatura francuska, dramat XX i XXI wieku, tożsamość kulturowa płci w obrazie literackim, uwodzenie, komparatystyka, translatoryka

Biografia

Nauczyciel akademicki od 1977 roku; początkowo jako lektorka języka francuskiego w Studium Języków Obcych; od 1994 adiunkt w Zakładzie Kultury i Języka Francuskiego Instytutu Filologii Polskiej , wyodrębnionym ze struktury Instytutu w 2005 roku, od 2008 przekształconym w Katedrę Kultury Języka Francuskiego. Kierowała Studium Języków Obcych (1987-1991), Zakładem Kultury i Języka Francuskiego (1994-2007), ośrodkiem Alliance Française w Opolu (1992-2002). Utworzyła opolski Oddział Towarzystwa Przyjaźni Polsko -Francuskiej (1988, prezes do 1992). Utworzyła i kierowała specjalizacją francuską (1995-2005), specjalnością europeistyka kulturoznawcza (2002-2008), specjalnością filologia romańska (2005- nadal).

Opublikowała monografie:

2015 – L’enfer et le paradis terrestres dans la littérature française du XXe siècle,  Paryż, L’Harmattan s.217 2009 – L’art de la séduction dans le théâtre français du XXème  siècle, Paris , L’Harmattan, s.237. 2004 – Postać męska we francuskim dramacie XX wieku, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 227. 1999 – Postać kobieca we francuskim dramacie XX wieku, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 257. 1993 – Współczesny teatr francuski w Polsce w latach 1945-1970, Opole , Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 119.

Redagowała tomy zbiorowe:

2008 – L’art de séduire dans la littérature française, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 394. 2005 – La condition masculine dans la littérature française, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 284. 1999 – La femme dans la littérature française-symbole et réalité, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s.199.

Zainteresowania pozazawodowe:

narciarstwo, żeglarstwo, pływanie, wędrówki piesze (z psem), turystyka górska.

Tematy wykładów z cyklu: „Zaproś wykładowcę”

 1. Mity antyczne w literaturze francuskiej XX wieku.
 2. Sztuka konwersacji w salonach paryskich.
 3. Sztuka uwodzenia w literaturze francuskiej.
 4. Obraz matki we francuskim teatrze XX wieku.
 5. Michel Houellebecq – bohater naszych czasów.
 6. Obraz ojca we francuskiej literaturze XX i XXI wieku.
 7. Paryski tygiel kulturowy w XX wieku.
 8. Korespondencja sztuk w kulturze francuskiej XX wieku.
 9. Kondycja człowieka współczesnego w literaturze francuskiej.
 10. Obraz starości we francuskim teatrze XX wieku.

 

dr hab. Anna Ledwina, prof. UO

Dziedzina Zainteresowania naukowe
nauki humanistyczne, literaturoznawstwo literatura francuska, dramat XX i XXI wieku, literatura francuska,  pisarstwo kobiece,  autofikcja,  tożsamość kulturowa kobiety w ujęciu interdyscyplinarnym, transgresja

Biografia

Anna Ledwina Nauczyciel akademicki od 2000 roku; początkowo jako asystent w Instytucie Filologii Polskiej (specjalizacja francuska); od 2004 adiunkt w Katedrze Kultury i Języka Francuskiego; od 2017 profesor nadzwyczajny UO; od 2014 profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Filologicznej we Wrocławiu (kierunek: filologia włoska). Kierunkowy koordynator ECTS oraz Programu Erasmus+, członkini towarzystw naukowych, wielokrotna stypendystka rządu francuskiego i włoskiego.

Opublikowała monografie:

2013 – Les Représentations de la transgression dans l’œuvre de Marguerite Duras sur l’exemple des romans « Un Barrage contre le Pacifique », « Moderato cantabile » et « L’Amant », Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 264. 2006Sidonie-Gabrielle Colette kobieta i pisarka wyprzedzająca swoją epokę, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 157. Redagowała tomy zbiorowe: 2015 – La transgression dans la littérature française et francophone, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 220. 2013 – Dystynkcje kulturowe w przekładzie z języka francuskiego na język polski”, pod red. Anny Ledwiny i Krystyny Modrzejewskiej, Opole, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, s. 195.

Zainteresowania pozazawodowe:

film, muzyka klasyczna, podróże.

 

Tematy wykładów z cyklu : „Zaproś wykładowcę”

 1. Sidonie-Gabrielle Colette – skandalistka Belle Epoque.
 2. Modelowanie kobiety nowoczesnej w kulturze francuskiej XX wieku.
 3. Simone de Beauvoir – ikona feminizmu?
 4. Niekonwencjonalny obraz miłości w wybranej prozie francuskiej.
 5. Inny w twórczości Marguerite Duras.