Informuję, że nastąpiła zmiana terminu egzaminu poprawkowego z Historii i kultury Francji przeprowadzanego przez mgra Tomasza Różyckiego z dnia 15.09 (godz. 10:00) na 14.09, godz. 9:00