Konsultacje prowadzone przez mgr Elżbietę Porada zostają przełożona z dnia 21.12.2017 r. na 19.12.2017 r.