Seminarium licencjackie i magisterskie prowadzone przez dr hab. A. Ledwinę, prof. UO zostaje przełożone z 1.12.2017 na 8.12.2017 r.